Κύλινδροι Υδραυλικοί

Οι υδραυλικοί κύλινδροι είναι από τα σημαντικότερα μηχανήματα για μια μονάδα επεξεργασίας λαμαρίνας. Συνήθως οι κύλινδροι λαμαρίνας είναι βαρέως τύπου και είναι κατάλληλοι για χοντρά ελάσματα λαμαρίνες. Η κατασκευή τους περιλαμβάνει τρία ή και τέσσερα ράουλα για πιο βαρέως τύπου εργασίες.

Προαιρετικά, η άκρη των αξόνων τους μπορεί να κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργεί και ως προέκταση ραουλιέρας - διαμορφωτής.

Τα ηλεκτρολογικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι Telemecanique και τα υδραυλικά μέρη Bosch.

Κατασκευαστής είναι το εργοστάσιο SAHINLER Τούρκικης προέλευσης με Γερμανικές προδιαγραφές κατασκευής το οποίο και αντιπροσωπεύουμε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 300
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 11800

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 5
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 240
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 7600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 13
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 10
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 300
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 9900

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 240
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 6600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 210
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 5205

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 16
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 12
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 300
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 9100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 240
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 5670

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 210
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 4570

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 16
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 12
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 280
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 7600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 210
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 4200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 9
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 7
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 250
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 5400

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 220
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (kgr): 4750

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 4
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 3
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 180
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 3450

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 250
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 4800

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 180
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 3070

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 4
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 3
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 150
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (kgr): 2500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 200
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 2950

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 150
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (kgr): 2250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 1550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 9
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 7
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 180
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 2310

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 1270
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 5
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 130
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (kgr): 1750

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 1050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 2,5
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 2
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 80
 • Κινητήρας (HP): 1,5
 • Βάρος (kgr): 800

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 25
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 20
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 320
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 9800

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 35
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 30
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 380
 • Κινητήρας (HP): 50
 • Βάρος (kgr): 12650

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 20
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 16
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 320
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 10500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 25
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 20
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 350
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 12000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 35
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 30
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 420
 • Κινητήρας (HP): 50
 • Βάρος (kgr): 18540

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 16
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 13
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 320
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 11500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 20
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 16
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 350
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 13000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 320
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 13000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 30
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 20
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 460
 • Κινητήρας (HP): 80
 • Βάρος (kgr): 3200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 4
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 3
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 130
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (kgr): 1900

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 1350
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 4
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 3
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 115
 • Κινητήρας (HP): 4,5
 • Βάρος (kgr): 1685

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 180
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 3300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 200
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 4250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 250
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 6100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 200
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 4750

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 12
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 10
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 275
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 10500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 300
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (kgr): 13500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 170
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (kgr): 2900

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 220
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (kgr): 4000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 190
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (kgr): 4000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 220
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (kgr): 4500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 13
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 10
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 260
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 6740

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 8
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 6
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 245
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 6600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 260
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 7480

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 6
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 4
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 260
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (kgr): 9300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 20
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 16
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 280
 • Κινητήρας (HP): 25
 • Βάρος (kgr): 8550

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2050
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 30
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 25
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 350
 • Κινητήρας (HP): 35
 • Βάρος (kgr): 11500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 16
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 12
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 280
 • Κινητήρας (HP): 25
 • Βάρος (kgr): 9200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 30
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 25
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 380
 • Κινητήρας (HP): 40
 • Βάρος (kgr): 17300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 2550
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 50
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 40
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 500
 • Κινητήρας (HP): 60
 • Βάρος (kgr): 33000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 12
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 10
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 280
 • Κινητήρας (HP): 25
 • Βάρος (kgr): 10000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 3100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 45
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 30
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 500
 • Κινητήρας (HP): 60
 • Βάρος (kgr): 43000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 10
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 8
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 320
 • Κινητήρας (HP): 30
 • Βάρος (kgr): 14750

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 4100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 25
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 20
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 460
 • Κινητήρας (HP): 50
 • Βάρος (kgr): 30000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. μήκος επεξεργασίας (mm): 6100
 • Ικανότητα Κάμψης (mm): 20
 • Ικανότητα Πρόκαμψης (mm): 16
 • Διάμετρος Αξόνων (mm): 500
 • Κινητήρας (HP): 60
 • Βάρος (kgr): 67500

Τα εργοστάσια διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων χωρίς προειδοποίηση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η Φ. & Δ. Καρβέλας Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλου & εργαλειομηχανών τα τελευταία 45 χρόνια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεξαρτησίας 6 Θέση Λαιμός,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής

210-5580808, 210-5247079

210-5580080

info@karvelas-machines.gr

Search