Κορδέλες Μετάλλου

Η κορδέλα κοπής μετάλλου είναι ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα και χρειάζεται σε όλες τις μονάδες που επεξεργάζονται το μέταλλο όπως μηχανουργεία, ελασματουργεία, σιδηρουργεία, μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών κτηρίων κ.τ.λ.

Η εταιρία μας διαθέτει όλων των ειδών τις πριονοκορδέλες μετάλλου, κορδελοπρίονα, πριόνια κορδέλας & κορδέλες μετάλλου αυτόματες.

Επίσης διατίθενται μικρά και ελαφρού τύπου πριόνια έως μεγάλα και βαρέως τύπου δικόλονα μηχανήματα. Απλά και CNC παραγωγικής και αυτόματης κοπής.

Τα εργοστάσια κατασκευής που εισάγουμε είναι τα ακόλουθα: VERMAC και COGENTECH Κίνας - Taiwan, PILUS Τσεχίας, KAR-METAL Τουρκίας, BEKΑ-MAK Τουρκίας και PTX-SAWS Σλοβακίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 100
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 100 X 150
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 1470 X 13
 • Κινητήρας (HP): 1/2
 • Βάρος (Kgr): 27

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 128
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 128 x 150
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 1640 x 13
 • Κινητήρας (HP): 1/2
 • Βάρος (Kgr): 82

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 150
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 150 x 180
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 1735 x 13
 • Κινητήρας (HP): 3/4
 • Βάρος (Kgr): 90

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 170
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 140 Χ 210
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2110 x 20
 • Κινητήρας (HP): 1
 • Βάρος (Kgr): 160

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 180
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 180 x 305
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2360 x 20
 • Κινητήρας (HP): 1
 • Βάρος (Kgr): 178

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 230
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 160 x 260
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2450 x 27
 • Κινητήρας (HP): 1,5
 • Βάρος (Kgr): 220

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 250
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 210 x 310
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2725 x 27
 • Κινητήρας (HP): 2
 • Βάρος (Kgr): 330

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 270
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 240 X 350
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2925 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 270
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 240 X 350
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2925 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 630

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 254
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 200 x 400
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3210 x 27
 • Κινητήρας (HP): 2
 • Βάρος (Kgr): 360

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 235
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 280 X 180
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2710 X 27
 • Κινητήρας (Watt): 1500
 • Βάρος (Kgr): 290

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 250
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 200 X 300
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2710 X 27
 • Κινητήρας (HP): 2
 • Βάρος (Kgr): 465

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 300
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 200 X 375
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3110 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 570

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 450
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 400 X 630
 • Μοίρες κοπής: 60 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 5200 X 34
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 1250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 500
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 450 X 630
 • Μοίρες κοπής: 60 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 6040 X 41
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (Kgr): 1530

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 250
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 240 X 360
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2710 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 740

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 330
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 250 X 360
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3870 X 34
 • Κινητήρας (HP): 5
 • Βάρος (Kgr): 1450

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 300
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 300 X 500
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3850 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 935

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 350
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 350 X 550
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 4350 X 34
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (Kgr): 1250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 400
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 400 X 550
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 4650 X 34
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (Kgr): 1350

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 560
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 540 X 1050
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 7145 X 54
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (Kgr): 3500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 700
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 700 X 1250
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 8200 X 54
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (Kgr): 5500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 220
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 200 X 220
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3000 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 610

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 300
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 300 X 380
 • Μοίρες κοπής: -
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3850 X 27
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 900

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 280
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 200 X 350
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 3400 X 27
 • Κινητήρας (HP): 2
 • Βάρος (Kgr): 595

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 350
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 260 X 570
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 5200 X 34
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 1300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 320
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 320 X 610
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 4160 X 34
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 1165

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 320
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 320 X 610
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 4160 X 34
 • Κινητήρας (HP): 3
 • Βάρος (Kgr): 2060

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 450
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 425 X 610
 • Μοίρες κοπής: 45
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 5400 X 41
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (Kgr): 2480

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 540
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 540 X 750
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 6000 X 41
 • Κινητήρας (HP): 5,5
 • Βάρος (Kgr): 2450

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 810
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 770 X 810
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 8200 X 41
 • Κινητήρας (HP): 7,5
 • Βάρος (Kgr): 4050

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 650
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 600 X 1000
 • Μοίρες κοπής: 45 / 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 8400 X 54
 • Κινητήρας (HP): 10
 • Βάρος (Kgr): 6250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 1300
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 1300 X 1300
 • Μοίρες κοπής: -
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 11700 X 67
 • Κινητήρας (HP): 15
 • Βάρος (Kgr): 11500

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Ωφ. Διασ. κοπής σε διάμετρο (mm): 250
 • Ωφ. Διασ. κοπής σε παράλληλο (mm): 280 X 220
 • Μοίρες κοπής: 60
 • Διάσταση Πριονοταινίας (mm): 2760 X 27 X 0,9
 • Κινητήρας (Watt): 1100
 • Βάρος (Kgr): 350

Τα εργοστάσια διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων χωρίς προειδοποίηση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η Φ. & Δ. Καρβέλας Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλου & εργαλειομηχανών τα τελευταία 45 χρόνια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεξαρτησίας 6 Θέση Λαιμός,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής

210-5580808, 210-5247079

210-5580080

info@karvelas-machines.gr

Search