Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα χειροκίνητα ψαλίδια ή ψαλίδια χειρός είναι μηχανήματα ελαφριού τύπου, οικονομικά και χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την κοπή μετάλλων.

Χειροκίνητα Ψαλίδια - Ψαλίδια χειρόςΧειροκίνητo Ψαλίδι - Ψαλίδι χειρός

 

 

Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνήστε μαζί μας.