Εκτύπωση αυτής της σελίδας

 
Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Για πάχος ελάσματος: έως 1,25mm

Εξοπλισμός μηχανήματος

  • Το μηχάνημα περιλαμβάνει 4 ή 8 ζευγάρια ράουλα