Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαιρέτες UNIVERSAL

Διαιρέτης επίπεδος και οριζόντιος - πλακοδιαιρέτης

  • Φ100 mm
  • Φ150 mm
  • Φ200 mm
  • Φ250 mm
  • Φ300 mm
  • Φ400 mm
  • Φ500 mm


Για τους διαιρέτες διατίθενται πόντες και διάτρητες πλάκες